އާންމު‮ ގުޅުން

ސެންޓަރުތަށް

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރްކަޒަށް މަރްހަބާ

....

ތިބާއަށް ދެއްވި ތިޔާގިކަމުން ޤުރްއާނާބެހޭ މަރްކަޒަށް ހޭދަކުރައްވާ!
މާތްﷲ ތިބާގެ މުދަލުގައި ބަރަކާތްލައްވަވާ މުދާވެރިކަން އިތުރު ކުރައްވާށި!

ފަހުގެ ހަބަރު

ޤާރީ ކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް 1 ގެ ހަތަރުވަނަބުރުގެ ނަތީޖާ މިހާރު ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑްކުރެވިފައި ހުންނާނެ، އައި މި މަރްކަޒުގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައިވެސް ހުންނާނެ

މިނިދިޔަ ކޯސްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް...

ކީރިތި‮ ‬ޤުރްއާނާބެހޭ‮ ‬މަރުކަޒު©